Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 51 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.164 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ ХХVІ-1.164, за бензиностанция в местност „Долна Бялча” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 50 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    Относно: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815-848 с идентификатор 56277.504.9635, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185, 186, 187, 200 и 201 по ПУП на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 49 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

     Относно: Предоставяне на помещение за клуб на ПП «Движение за права и свободи – ДПС» гр.Пещера

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 48 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

   ОТНОСНО: Увеличение капацитета в ДСП гр. Пещера и увеличение числеността на персонала в звено ДСП гр. Пещера и звено „Музей“ гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 47 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    ОТНОСНО: Приемане на Културния календар на община Пещера за 2016 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 46 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера за 2015 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 45 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера за 2015 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 44 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

  ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера за 2015 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 43 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 42 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

  ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2015г.

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 64 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069