Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 71 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2016 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 70 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Приемане на ПРОГРАМА за управление на Община Пещера 2015 - 2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 69 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Пещера през 2015г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 68 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ „Полиция”– Пещера за 2015г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 67 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,
    Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обект – магазин в с. Кап. Димитриево.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 66 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,
     Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението
     на „ВКС” ЕООД гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 65 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1479, находящ се в гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 64 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.382, находящ се в гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 63 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.381, находящ се в гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 62 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

     Относно: Прекратяване на съсобственост върху 293/1082 ид. Части от поземлен имот с идентификатор 56277.504.246 по КККР на гр. Пещера между Община Пещера и «Диамант 91» ЕООД чрез продажба частта на Общината

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 62 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069