Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 81 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2016г., Протокол № 7,

   ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура за 2015 година

 

Attachments:
Download this file (Отчет ОП ЧПОИ.doc)Отчет ОП ЧПОИ.doc[ ]93 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 80 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2016г., Протокол № 7,

   ОТНОСНО:Отчет за икономическите резултати от дейността на“ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2015 година

 

Attachments:
Download this file (Отчет ВКС ЕООД.odt)Отчет ВКС ЕООД.odt[ ]17 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 79 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 000222 по КВС за землище с.Капитан Димитриево, ОбщинаПещера и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 78 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ І-„За жилище-караулно“ с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна двуетажна сграда-жилище-караулно с площ от 47 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 77 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ ІІ- гараж-работилница с площ от 267.00 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна едноетажна сграда гараж-работилница с площ от 77 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.3 по КККР на гр.Пещера, частна държавна собственост в местност „Дъното“ и одобряване на приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 76 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Изменение и допълнение на Решение № 40/28.01.2016г. на Общински съвет – Пещера в Приложение № 14 „Списък на пътуващите”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 75 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” – гр.Пещера, Община Пещера, считано от 01.08.2016г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 74 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Изменение и допълнение на Решение № 66/25.02.2016г. на Общински съвет гр. Пещера относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 73 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Общински план за дейностите на Община Пещера през 2015г. от Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик

Attachments:
Download this file (ОТЧЕТ.doc)ОТЧЕТ.doc[ ]177 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 72 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

       ОТНОСНО: Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна616263646566676869СледващаКрай »

Страница 61 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069