Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2015-2019
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 590 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.400 и 56277.503.401 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІІ-2630 по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.415 и 56277.503.416 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІ-2629 по ПУП на гр.Пещера/ , кв. 149 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 701а-709-710 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 589 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 588 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера”.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 587 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

   Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера в местност „Икочово” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 586 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 585 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

     ОТНОСНО: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 584 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 583 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 582 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 05.02.2019г., Протокол № 47

  Относно: Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2019 година, индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019, 2020, 2021г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 581 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.01.2019г., Протокол № 46

    Относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069