Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2015-2019
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 630 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда“ – Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018г.

 

Attachments:
Download this file (Информация БТ 2018.doc)Информация БТ 2018.doc[ ]77 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 629 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 05.05.2019г., Протокол № 51

      ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Пещера” - посмъртно на Красимир Асенов Узунов.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 628 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

     Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ VІ-3.348, „Жилищно строителство, търговия и услуги“ в местност „Узун Драгасия“ по КККР на гр.Пещера и одобряване на приложеното задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 627 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50
  Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водоснабдяване до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 626 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 625 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    Относно: Одобряване на проект за осъвременяване на Регулационния план на гр.Пещера и неговото адаптиране към действащата кадастрална карта на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 624 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   Относно: Приемане на оценка за продажба на 1/2 идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.14 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 623 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

    ОТНОСНО: Извършени разходи за командировка в чужбина от кмета на общината за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 622 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

   Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 621 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 24.04.2019г., Протокол № 50

       ОТНОСНО:Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069