Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2015-2019
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 640 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

   Относно: Попълване състава на ПК по бюджет и финанси, ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство, ПК по просвета, култура,спорт и туризъм

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 639 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 56277.1.555, находящ се в местността „Копривец“, в землището на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 638 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот с идентификатор 56277.3.1805, находящ се в гр. Пещера, местност «Луковица» на наследниците на Христо Петров Якофов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 637 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378, в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 636 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    Относно: Одобряване проект проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.4.23 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 635 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Именуване на поземлени имоти с начин на трайно ползване – озеленени площи на територията на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 634 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за базисни и наемни цени на недвижимите имоти на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 633 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

    ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд,

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 632 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

 

Attachments:
Download this file (informaciya.doc)informaciya.doc[ ]59 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 631 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 30.05.2019г., Протокол № 52

     ОТНОСНО: Информация за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр.Пещера.

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069