Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2015-2019
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 650 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Придобиване на имоти, собственост на ПК „Напредък“, с.Радилово, представляващи идеални части от поземлен имот с идентификатор 61371.501.326 и самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 61371.501.326.6.1 и 61371.501.326.6.2

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 649 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Отдаване под наем на Недвижим имот-частна общинска собственост с идентификатор 56277.3.70, находящ се в местн. “Узун драгасия”, землище на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 648 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

    Относно: Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за Поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 647 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Обособяване на общински полски път за осигурявае на достъп до поземлени имоти 56277.3.19; 56277.3.23; 56277.3.28; 56277.3.29; 56277.3.32; 56277.3.33; 56277.3.193; 56277.3.205 гр.Пещера, КККР одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. местност „Узун Драгасия“ гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 646 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53
   Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.501.75 по КККР на с.Радилово /УПИ ХІ-75 по ПУП на с.Радилово/, кв. 10 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 38-39 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 645 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

    ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 644 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

  ОТНОСНО:Актуализация бюджета на Община Пещера за 2019 г. и разчета за капиталови разходи за 2019 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 643 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   Относно: Вземане на решение за задължаване на Кмета на Община Пещера да предостави информация за заплатите на работещите в общинска администрация по длъжности

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 642 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

  ОТНОСНО: Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.

Attachments:
Download this file (Informacia _ OSOKOSU.doc)Informacia _ OSOKOSU.doc[ ]63 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 641 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.06.2019г., Протокол № 53

   ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на Управителя на „Водоснабдяване,канализация и строителство“ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, ул. „Димитър Горов“ № 14-16 ЕИК 822104714 и избор на Временно изпълняващ длъжността управител на „Водоснабдяване,канализация и строителство“ ЕООД със седалище и адрес на управление град Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, ул. „Димитър Горов“ № 14-16

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069