Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2015-2019
Решения ОбС 2015-2019
РЕШЕНИЕ № 670 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
    Относно: Допълнение на Решение № 648/27.06.2019г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 669 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56
    Относно: Проект за изменение в кадастралната карта за поземлен имот 56277.503.9706

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 668 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56

    Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на павилиони №1, №3, №5 и №8, намиращи се на «Дъгов мост» гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 667 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56

   ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в Х клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в СУ ,,Св.Климент Охридски“ гр.Пещера с 15 ученици за учебната 2019/2020 година.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 666 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56

   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера, приет с Решение №512/30.08.2018г., изм. и доп. с Решение №530/31.10.2018г. на Общински съвет – Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 665 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56

   ОТНОСНО: Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2019 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 664 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.08.2019г., Протокол № 56

    ОТНОСНО: Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2019/2020 година.

Attachments:
Download this file (Информация.docx)Информация.docx[ ]35 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 663 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.08.2019г., Протокол № 55
     Относно: Прекратяване на Договор за възлагане контрола на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност на Контрольора на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 662 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 19.08.2019г., Протокол № 55

    Относно: Изменение и допълнение на Точка 1 от Решение № 8 от 27.11.2003г. на Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 661 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 31.07.2019г., Протокол № 54


   ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров“ 73“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони-2” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 2 от 69


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069