Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало ОПАК
ОПАК
Проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера” Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

Информация за хода на проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за проведена финална пресконференция по проекта

Изпълнение по Дейност 6 Дейности за информация и публичност по проекта:

В изпълнение на сключения Договор № ДОГ – 299 от 21.11.2013год. с ЕТ „НИТОС-2 – Иван Стоев" гр.Пазарджик се проведе финална пресконференция на 31.03.2014год.в залата на Общински съвет – Пещера.

Attachments:
Download this file (dipliana opak.pdf)Дипляна[ ]2440 Kb
Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Община Пещера има удоволствието да Ви покани на Заключителна пресконфе¬ренция по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор №А12-22-169 от 09.04.2013 г.".
Заповядайте на 31.03.2014 г. от 10,30 часа, в залата на Общински съвет - Пещера, Община Пещера.

С уважение,
Георги Козарев
Кмет на Община Пещера

Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

виж снимки

Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

Информация за хода на проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за периода от 01.02.2014г. до 28.02.2014г. /вкл/

Attachments:
Download this file (info6.doc)Прочети повече[ ]44 Kb
Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

Информация за хода на проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за периода от 01.01.2014г. до 31.01.2014г. /вкл/

Attachments:
Download this file (info5.doc)Прочети повече[ ]44 Kb
Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

Информация за хода на проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

виж снимки

Attachments:
Download this file (Prezentacia.pdf)Презентация[ ]201 Kb
Download this file (info.doc)Прочети повече[ ]41 Kb
Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

Информация за хода на проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за периода от 01.10.2013г. до 31.12.2013г.

Attachments:
Download this file (OPAK3.doc)Прочети повече[ ]52 Kb
Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

Информация за хода на проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за периода от 09.04.2013г. до 30.09.2013г.

Attachments:
Download this file (OPAK2.doc)Прочети повече[ ]51 Kb
Продължение...
 
Проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера“ Печат Е-поща
Проекти - ОПАК

На 09.04.2013 г., Кмета на Община Пещера, г-н Георги Козарев подписа Договор по проект „Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера" по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG 051PO002/12/2.2-07.

Attachments:
Download this file (OPAK1.doc)Прочети повече[ ]46 Kb
Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069