Понеделник, 27 Май 2024
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 4 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 15 Ноември 2011г. 11:13ч.

       На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 10.11.2011г., Протокол № 2

     Относно: Сключване на анекс за удължаване срока на погасяване на главница по поет общински дълг към "Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор №BG161PO001/1.1-01/2007/017 с УО на ОП "Регионално развитие" за финансиране на проект: "Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения  в Община Пещера"

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 3 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 15 Ноември 2011г. 11:10ч.

       На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 04.11. 2011г., Протокол № 1,

     ОТНОСНО: Поемане функциите на Общинска библиотека от библиотеката при Народно читалище "Развитие 1983" гр.Пещера и сформиране на Общинска комисия за развитие на библиотечно - информационно обслужване на гражданите.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 2 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 15 Ноември 2011г. 11:06ч.

    На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 04.11.2011 год., Протокол № 1

   ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 1 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Вторник, 15 Ноември 2011г. 11:03ч.

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 04.11.2011 год., Протокол № 1

   ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна91СледващаКрай »

Страница 91 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069