Понеделник, 27 Май 2024
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 826 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:17ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    ОТНОСНО: Промяна на регулацията в кв.122а по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 825 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:15ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

     ОТНОСНО: Прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия с предмет услуга, включваща управление, поддържане и експлоатация на обект – публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ I – Плувен комплекс, кв. 122 по ПУП на гр. Пещера, ведно с построените в него три сгради, Плувен басейн за възрастни и Детски плувен басейн, с адрес на имота гр.Пещера, ул.“Васил Левски“ 2В

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 824 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:13ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    Относно:Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен с площ 21 кв.м. за търговска дейност в поземлен имот с идентификатор 56277.501.675

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 823 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:12ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №048099, находящ се в местността “Друма-лозята», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 822 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:10ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №023034, находящ се в местността “Мал. Ливади-страната», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 821 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:08ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,
   ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №052032, находящ се в местността “Средни ливади», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 820 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:06ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

  ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №023031, находящ се в местността “Мал. Ливади-страната», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 819 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:04ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №521008, находящ се в местността “Сухи ливади», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 818 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:02ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №521036, находящ се в местността “Сухи ливади», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 817 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:01ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №521035, находящ се в местността “Сухи ливади», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069