Четвъртък, 23 Май 2024
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 836 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:51ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

     Относно: Отмяна на Решение № 788/24.04.2015г. на Общински съвет гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 835 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:49ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,
    Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПР за преотреждане на поземлени имоти с идентификатор 56277.2.396, идентификатор 56277.2.392, идентификатор 56277.2.393, идентификатор 56277.2.397 и идентификатор 56277.2.399 в местност „Долна Бялча” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 834 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:44ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-Парцеларен план за електропровод 110кV в местност „Копривец“ по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 833 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:42ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод до поземлени имоти с идентификатор 56277.2.339 и идентификатор 56277.2.336, местност „Долна Бялча” в землището на гр.Пещера, общ.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 832 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:29ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за промяна трасето на кабел НН, местност „Долна Бялча” гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 831 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:27ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 830 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:24ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод до поземлен имот с № 439007 с начин на трайно ползване Стопански двор, местност „Кътево кладенче” в землището на с.Радилово, общ.Пещера, одобряване на задание и даване съгласие за право на прокарване.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 829 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:22ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.584, в местност „Копривец” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 828 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:21ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   Относно: Приемане на дарение в размер на 63 225.75 лв. от Инициативен комитет за изграждане на «Дом на покойника» в Централен гробищен парк,учреден с Протокол от 04.09.2013г. в полза на Община Пещера за изпълнение на първия етап на инициативата – изграждане на «Дом на покойника» в Централен гробищен парк, представляващ ПИ № 019038 /поземлен имот с идентификатор 56277.1.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в местност «Копривец» по КВС на гр. Пещера в груб строеж

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 827 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:19ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,

   Относно: Отдаване под наем на две помещения, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1, гр. Пещера, ул.“Свобода“ № 7, кв. „Луковица“

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069