Понеделник, 27 Май 2024
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 856 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:55ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,
   Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.2.402 по КККР на гр.Пещера (стар № 010121) в местност „Долна Бялча” на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 855 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:54ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,
   Относно:Промяна предназначението на част от предвиден за озеленяване, нереализиран УПИ ХI-зеленина с идентификатор 56277.504.534 и обявяване на част от предвидена улица- тупик с осови точки 853-855 от публична в частна общинска собственост, по КККР на гр.Пещера, кв.199 по плана на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 854 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:52ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,
  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.504.529, находящ се в гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 853 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:50ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Складово помещение №2 с идентификатор 56277.501.247.2.35, ул. «Д-р Петър Цикалов» №41-А, блок А2, ет.2, обект 2

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 852 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:49ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

    ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Складово помещение №1 с идентификатор 56277.501.247.2.36, ул. «Д-р Петър Цикалов» №41-А, блок А2, ет.2, обект 1

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 851 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:47ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

   Относно: Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 850 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:46ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

   ОТНОСНО: Сключване на договор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 година с дипломиран одитор

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 849 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:44ч.

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

ОТНОСНО: Осигуряване на средства за съфинансиране изработването на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Пещера и актуализация на бюджета и разчета за капиталови разходи за 2015 г.

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 848 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:42ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

 

   ОТНОСНО: Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане

Attachments:
Download this file (Informacia _ OSOKOSU.doc)Informacia _ OSOKOSU.doc[ ]42 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 847 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:40ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

     ОТНОСНО: Информация за работа с еврофондовете за периода
мeсец юли 2014г. – месец юни 2015г.

 

Attachments:
Download this file (Informacia_OBS_2015.doc)Informacia_OBS_2015.doc[ ]80 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069