Понеделник, 27 Май 2024
Решения ОбС 2011-2015
РЕШЕНИЕ № 876 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:32ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

    ОТНОСНО: Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асен Стефанов Стаменов и Ангел Стефанов Стаменов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 875 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:28ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
   Относно:Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.1.419 по КККР на гр.Пещера, с площ от 0.300 дка, местност „Копривец” по КВС на гр.Пещера, обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.501.12 и идентификатор 56277.1.419 по КККР на гр.Пещера, обособяване на урегулиран поземлен имот с отреждане за гаражи и обособяване на нов квартал с № 20а и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 874 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:26ч.

      На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
    Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189001 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 873 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:24ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
   Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189004 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 872 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:23ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водопровод и канализация до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 871 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:21ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 870 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:19ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   Относно:Приемане на решение 4 кв.м. от улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.9631 в кв. 199в по ПУП на гр.Пещера да преминат от публична в частна общинска собственост и се приобщят към УПИ VІІ-2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр.Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 869 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:13ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296, находящ се в гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 868 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:06ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,


   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.377, находящ се в гр. Пещера, местност «Лагера»

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 867 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:04ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.362, находящ се в гр. Пещера, местност «Лагера»

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 91


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069