Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Бюджет на Община Пещера
Бюджет


Заповеди на Кмета във връзка с Бюджета Печат Е-поща
Община Пещера - Бюджет

Заповед № 120/20.02.2012 г. Във връзка с чл. 28 от ЗОБ, § 48 ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 г., Решение № 805/04.11.2011 г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

 

Заповед № 80/31.01.2012 г. Във връзка с & 47ал. 2 и ал. 3, & 48 ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 г., чл. 38 и чл. 42 от Постановление № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., чл. 42 ал.1 от Закона за народната просвета и Решение № 805/04.11.2011 г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ВРБК НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ

 

 


 

Заповед № 112/24.02.2011 на кмета на Община Пещера

 

 Заповед №79/01.02.2010г. Във връзка с член 28 от ЗОБ и & 52 ал. 2 и ал. 3, & 53 ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2010 г., чл. 5, чл.8 от Постановление № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г., чл. 42 ал.1 от Закона за народната просвета и Решение №937 от 08.12.2009 г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

 

 

 ЗАПОВЕД №912/30.12.2009г. Във връзка с член 28 от Закона за общинския бюджет, Решение №452/29.12.2009г. на Общински съвет – Пещера и на основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА

 
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2010 Печат Е-поща
Община Пещера - Бюджет

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2010 ГОДИНА
Проект на разчет за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Пещера за 2010 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕКУЩИТЕ РЕМОНТИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2010г.
СПРАВКА    ЗА ПРОГНОЗА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Прогноза на  приходите по бюджета  на община Пещера за 2010 г.
 
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 - ОТЧЕТ 2008 Печат Е-поща
Община Пещера - Бюджет


Заповед за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Обяснителна записка към предложения проект на Бюджет на Община Пещера за 2009 година

Проект на разчет за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Пещера за 2009 г.

Проект на програмата за текущите ремонти на Община Пещера през 2009г.

Проект на приходите по бюджета на Община Пещера за 2009г.

Проект на разходите по функции по бюджета на Община Пещера за 2009г.

Информация за изпълнение на бюджета на Община Пещера към 31.12.2008 година

Отчет на приходите по бюджета на община Пещера към 31.12.2008 година

Справка за отчета на приходите по бюджета на община Пещера за 2008 година

Справка за отчет на бюджета на община Пещера - разходи по параграфи към 31.12.2008 година

Справка на касовия отчет на разходите по бюджета за 2008 на община Пещера към 31.12.2008 година

Отчет на извънбюджетните сметки и фондове на Община Пещера към 31.12.2008г.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 10 от 12


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069