Вторник, 16 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Комисии ПК по здравеопазване и социална политика ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА
ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Дневен ред април 2024г. - 18.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА


Д-ОБС-60/15.04.2024г. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-61/15.04.2024г План за действие на Община Пещера за периода 2024-2027 г. за изпълнение на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-62/15.04.2024г Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-63/15.04.2024г Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2025 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
Д-ОБС-65/15.04.2024г • Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите извършени от Дирекция социално подпомагане – Пещера, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2023г.
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024г.
Докладва: Димитър Попов – Директор на дирекция социално подпомагане гр. Пещера

 
Дневен ред март 2024г. - 19.03.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС -43/12.03.2024г. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пещера за 2024г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Главен експерт ,,Образование"

Д-ОБС -51/15.03.2024г. Отчет за дейността на МКБППМН- Община Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Златанова- Секретар на МКБППМН
Д-ОБС -46/14.03.2024г. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -47/14.03.2024г.
Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

Д-ОБС -48/14.03.2024г.
Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

 
Дневен ред извънредно заседание февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Дневен ред извънредно февруари 2024г.

Продължение...
 
Дневен ред февруари 2024г. Печат Е-поща
ПК по здравеопазване и социална политика - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

 Дневен ред февруари 2024г.

Продължение...
 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069