Понеделник, 24 Юни 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 26 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2024 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 25 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 24 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година

Attachments:
Download this file (programa-uros-24.docx)programa-uros-24.docx[ ]23 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 23 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година

Attachments:
Download this file (strategia-24-27.doc)strategia-24-27.doc[ ]395 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 22 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на община Пещера за мандат 2023-2027г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 21 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2023-2027г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 20 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Пещера и Окръжен съд Пазарджик за мандат 2024-2028 година

Attachments:
Download this file (prilozhenie-1.doc)prilozhenie-1.doc[ ]36 Kb
Download this file (prilozhenie-2.doc)prilozhenie-2.doc[ ]27 Kb
Download this file (prilozhenie-3.doc)prilozhenie-3.doc[ ]26 Kb
Download this file (prilozhenie-4.doc)prilozhenie-4.doc[ ]25 Kb
Download this file (prilozhenie-5.doc)prilozhenie-5.doc[ ]25 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 19 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   Относно: Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера за 2024 година.

Attachments:
Download this file (ПРОГРАМА ОБС-2024.docx)ПРОГРАМА ОБС-2024.docx[ ]25 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 18 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   Относно: Определяне представител на Общински съвет- Пещера в Областния съвет за развитие

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 17 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

    На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

     Относно: Даване съгласие Председателят на ОбС да членува в НАПОСРБ

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 11


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069