Понеделник, 24 Юни 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 36 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно: Одобряване на проект за елементи на техническата инфраструктура ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – надземен ел. провод 110 kV между подстанции на ФЕЦ.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 35 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Пещера в качеството на партньор на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК „ в представяне на проект за финансиране по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие„ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 34 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 33 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4
ОТНОСНО: Промяна цената на едномесечни абонаментни карти, съгласно сключен Договор № ДОГ-79 от 10.03.2023г, обществени превозни услуги, чрез пряко възлагане

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 32 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно: Определяне на автоспирка, която да бъде начална, междинна и крайна по маршрута на автобусните линии от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми, поради прекратяване категорията на Автогара - Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 31 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4
Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на дворищно-регулационните граници между XXIII-ОбНС и съседните УПИ XXII-ОбНС и УПИ XXIV-ОбНС в кв. 203, както и на улично регулационната граница към улица с о. т. 758-759-760-761 по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.937 по КККР на гр. Пещера по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 30 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Критерии за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2024 г. - 2025г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 29 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Информация за снабдяването на община Пещера с дърва за огрев през отоплителен сезон 2023/2024г.

Attachments:
Download this file (Информация.PDF)Информация.PDF[ ]850 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 28 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Информация относно зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2023/2024г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 27 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО:Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2024г.

Attachments:
Download this file (КК 2024(1).docx)КК 2024(1).docx[ ]57 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 11


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069