Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 32 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно: Определяне на автоспирка, която да бъде начална, междинна и крайна по маршрута на автобусните линии от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми, поради прекратяване категорията на Автогара - Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 31 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4
Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на дворищно-регулационните граници между XXIII-ОбНС и съседните УПИ XXII-ОбНС и УПИ XXIV-ОбНС в кв. 203, както и на улично регулационната граница към улица с о. т. 758-759-760-761 по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.937 по КККР на гр. Пещера по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 30 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Критерии за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2024 г. - 2025г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 29 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Информация за снабдяването на община Пещера с дърва за огрев през отоплителен сезон 2023/2024г.

Attachments:
Download this file (Информация.PDF)Информация.PDF[ ]850 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 28 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Информация относно зимно поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2023/2024г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 27 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО:Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2024г.

Attachments:
Download this file (КК 2024(1).docx)КК 2024(1).docx[ ]57 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 26 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2024 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 25 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 24 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година

Attachments:
Download this file (programa-uros-24.docx)programa-uros-24.docx[ ]23 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 23 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година

Attachments:
Download this file (strategia-24-27.doc)strategia-24-27.doc[ ]395 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 7 от 10


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069