Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 42 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 41 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 40 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Информация за дейността на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център гр. Пещера.

Attachments:
Download this file (Informaciq za deinosta na KC_2023.doc)Informaciq za deinosta na KC_2023.doc[ ]150 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 39 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Доклад на Община Пещера за 2022 г. - 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030)

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 38 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 15.02.2024 год., Протокол № 5

Относно: Одобряване организационно – функционалната структура на Общинска администрация - Пещера, считано от 01.04.2024 година

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 37 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 15.02.2024 год., Протокол № 5

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2024 ГОДИНА , ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2024 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2024, 2025, 2026 Г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 36 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно: Одобряване на проект за елементи на техническата инфраструктура ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – надземен ел. провод 110 kV между подстанции на ФЕЦ.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 35 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Пещера в качеството на партньор на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК „ в представяне на проект за финансиране по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие„ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 34 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 33 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4
ОТНОСНО: Промяна цената на едномесечни абонаментни карти, съгласно сключен Договор № ДОГ-79 от 10.03.2023г, обществени превозни услуги, чрез пряко възлагане

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 10


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069