Събота, 25 Май 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 52 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за разделяне на Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 и на поземлен имот с идентификатор 36124.502.34

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 51 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение границите на Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 и Поземлен имот с идентификатор 61371.519.32

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 50 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.566 по ПУП на с. Радилово с Величка Петрова Стаматова

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 49 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.659 по ПУП на с. Радилово с Павлинка Тодорова Велева

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 48 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.18 по КККР на гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 47 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Намаляване на началната цена и провеждане на нови търгове за продажба на трупи за бичене

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 46 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Предоставяне право на безвъзмездно ползване на общински терен за монтиране на Метален склад за инвентар за нуждите на гражданин с физическо увреждане

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 45 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно:Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на кабелна линия 1 Kv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност "Узун Драгасия", гр. Пещера, община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 44 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2024 г. - 2025 г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Attachments:
Download this file (godi6en plan za 2024 2025.doc)godi6en plan za 2024 2025.doc[ ]569 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 43 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.

Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 10


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069