Неделя, 14 Апр 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 58 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване на разрешение за поставяне на бюст- паметник на Георги Кьосеиванов

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 57 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО:Закупуване на сметосъбирачен автомобил с вместимост 18 кубика със средства от отчисленията по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 56 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Отпускане на краткосрочен безлихвен заем на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 55 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. в трансфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на сгради публична общинска собственост.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 54 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пещера в кампания 2024 на Проект „Красива България"

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 53 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Предоставяне на имот-частна общинска собственост за нуждите на Читалище "Развитие-1873", гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 52 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за разделяне на Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 и на поземлен имот с идентификатор 36124.502.34

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 51 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение границите на Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 и Поземлен имот с идентификатор 61371.519.32

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 50 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.566 по ПУП на с. Радилово с Величка Петрова Стаматова

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 49 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 26.02.2024 год., Протокол № 6

Относно: Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.659 по ПУП на с. Радилово с Павлинка Тодорова Велева

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678СледващаКрай »

Страница 3 от 8


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069