Петък, 12 Юли 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 16 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

    Относно: Определяне на трасе на кабелна линия 1 Kv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност "Узун Драгасия", гр. Пещера, община Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 15 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Даване на съгласие и определяне на представител на Община Пещера в органите на управление на „Асоциация по ВиК" на обособена територия, обслужвана от ВКС ЕООД гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 14 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2023 г. и разчета за капиталови разходи за 2023 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 13 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   Относно: Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода юли – декември 2023г.

Attachments:
Download this file (Otcet prod-iuli-dek-23.doc)Otcet prod-iuli-dek-23.doc[ ]79 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 12 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 21.12.2023 год., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Отчет за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода юли – декември 2023г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 11 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

  На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.11.2023 год., Протокол № 2

   ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет в експертно-консултативна комисия.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 10 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.11.2023 год., Протокол № 2

  ОТНОСНО: Създаване на социална услуга Общностен център по проект № BG05SFPR002-2.003-0139 „Бъдеще за децата в гр. Пещера", процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата", Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, с капацитет 70 потребители.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 9 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

   На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.11.2023 год., Протокол № 2

    Относно:Провеждане на търг за продажба на трупи

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 8 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

    На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.11.2023 год., Протокол № 2

    Относно: Одобряване на проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 7 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

    На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 30.11.2023 год., Протокол № 2

     Относно:Одобряване на проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.455 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна1112СледващаКрай »

Страница 11 от 12


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069