Сряда, 24 Апр 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 68 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие "Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 67 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 66 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 65 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Отчет за 2023г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 64 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г., приет с Решение № 21 от 25.01.2024г. на Общински съвет – Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 63 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на спорта в община Пещера и отчет за дейността на спортните клубове през 2023г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 62 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2024г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 61 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2024 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 60 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2023г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 59 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2023г. на РУ Пещера

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678СледващаКрай »

Страница 2 от 8


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069