Понеделник, 27 Юни 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 407 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 06.06.2022 год., Протокол № 40

    Относно: ЧИ на ПУП-ПР за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.1698 /УПИ IV-Спортен терен/, 56277.4.635 /УПИ IІ-Спортен терен/ и 56277.4.636 /УПИ IІІ-Спортен терен/ по КККР на гр.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 406 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

  Относно: Приемане на Декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 405 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2019-2023г.(Приет с Решение № 21/30.01.2020г., изм. и доп. с Решение № 169/26.11.2020г. на Общински съвет- Пещера).

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 404 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   ОТНОСНО: Схема за преместваем обект на територията на община Пещера,
с. Радилово по чл.56 от ЗУТ.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 403 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението му и отреждане в УПИ IІ-3.455, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 402 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   Относно: Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението му и отреждане в УПИ І-3.1870, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 401 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   ОТНОСНО: Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Пещера за периода 2022-2027 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 400 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез финансов лизинг.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 399 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

   Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил - собственост на Община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 398 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 26.05.2022 год., Протокол № 39

  Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил - собственост на Община Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 41


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069