Сряда, 30 Ное 2022
Решения ОбС 2019-2023
РЕШЕНИЕ № 468 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

   ОТНОСНО: Именуване улица в с. Радилово на територията на Община Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 467 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

    Относно: Изменение и допълнение на Решение № 369/07.04.2022г. на Общински съвет Пещера за приемане на бюджета на Община Пещера за 2022 г. в Приложение № 12 „Списък на пътуващите".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 466 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

   ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2022 г. и разчета за капиталови разходи за 2022 г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 465 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 464 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

    На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

    ОТНОСНО: Разполагане в площадно пространство на преместваем обект „Спортно-атракционно съоръжение – „Ледена пързалка" за периода 15.12.2022г. до 15.02.2023г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 463 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

       На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

    Относно: Одобряване проект проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод за обект: „Кабелна линия 1 kV, с трасе от електромерно табло, монтирано до съществуващ КРШ Б-1 с местоположение на североизточната граница на поземлен имот с идентификатор 56277.1.353 до ГРТ на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 56277.1.243 по КККР на гр.Пещера в местност „Свети Спас".

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 462 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 461 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод чрез два броя кабелни линии 20 Kv с входящ и изходящ кабел с определени точки на прекъсване 1 и 6 на съществуващ електропровод между осови точки № 165 и № 168 на прилежащ обслужващ местен път в границите на сервитута, определен с проектното предложение до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1575 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера" и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 460 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

   Относно: Проект за изработване на ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ II-Озеленяване в кв. 31 и улица с о.т. 77-79-80-81-82-83 по плана на с.Радилово, общ.Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 459 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

  На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 24.11.2022 год., Протокол № 48

   Относно: Съгласуване на Схема по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен – частна общинска собственост

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 1 от 48


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069