Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси
Конкурси
О Б Я В А за свободно работно място Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

22.12.202г.

О Б Я В А за свободно работно място

за длъжността – Главен специалист „Техническо обслужване в кметство“ към Община Пещера, с място на работа – кметство Радилово и кметство Капитан Димитриево.І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
1.1 Минимални изисквания
• Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
• Професионален опит – две години.
1.2 Специфични изисквания
• Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

 
О Б Я В А за свободно работно място Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

22.12.2023г.

О Б Я В А за свободно работно място

за длъжността – Старши специалист „Инвеститорски и технически контрол, общинска инфраструктура“ в Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост“ към Община Пещера.І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

1.1 Минимални изисквания
• Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
• Професионален опит – една година.
1.2 Специфични изисквания
• Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “ФЧР“ , Главен експерт „ЧР“

 
О Б Я В А за свободно работно място за длъжността – Главен специалист „Техническо обслужване в кметство“ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

05.10.2023г.

О Б Я В А за свободно работно място

за длъжността – Главен специалист „Техническо обслужване в кметство“, с място на работа – кметство Радилово и кметство Капитан Димитриево.І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
   1.1 Минимални изисквания
       • Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
       • Професионален опит – две години.
   1.2 Специфични изисквания
       • Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

 
О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

23.02.2023г.

За свободно работно място

„Автобусен транспорт – Пещера“ ЕООД

О Б Я В Я В А:

Свободно работно място за длъжността „Организатор, пътнически транспорт и касиер“, по трудово правоотношение.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

           1.1. Степен на образование - средно.

           1.2. Минимален професионален опит – не се изисква (наличието на професионален опит в сферата на транспорта е прдимство).

           2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. да е дееспособно лице

           2.2. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност

3. Допълнителни умения, квалификации и обстоятелства, носещи предимство на кандидатите:

3.1.Компютърна компетентност – MSoffice; Excel, internet

3.2. Познания на нормативната уредба, специфична за длъжността

3.3. Да притежава организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип.

Продължение...
 
Списък с оценен и класиран кандидат - „Асистентска подкрепа“ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

09.02.2023г.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)

1 Румен Митков Кехайов 6 точки
2 Радка Тодорова Грибачева 6 точки

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ................./П/.....................                                                                                                                                 (Елена Рядкова)       Дата: 09.02.2023 г.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 16


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069