Петък, 14 Юни 2024

Документи, свързани с договор № BG16RFOP001-2.002-0028-C01 за реализация на проект : “ Повишаване на енергийната ефективност на социални и жилищни сгради, находящи се в гр. Пещера- II“, включващ сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, многофамилна жилищна сграда на ул. „Симон Налбант“ 50 и многофамилна жилищна сграда на ул. „Георги Зафиров“ 73“.

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщение 1077
2 Съобщение 1023
3 Съобщение 1040
4 Съобщение 791
5 Съобщение 792
6 Съобщение 1524
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069