Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2007-2011
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №695 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседание, проведено  на  28.03.2011 г.  Протокол  № 65

 

Относно: Отчет  за  изпълнение  на  мерките заложени  в Общинската  програма  за  качеството на атмосферния въздух през 2010 г. 

 

Attachments:
Download this file (reshenie 695-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №694 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

            На Общински съвет – Пещера, взето на заседание, проведено  на  28.03. 2011 г.  Протокол  № 65,

 

 Относно: Приемане на Отчет за 2010г. по изпълнение  на мерките, заложени в  Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 694-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №693 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

                         На Общински съвет – Пещера, взето на заседание, проведено  на  28.03. 2011 г.  Протокол  № 65,

 

 Относно: Приемане на Отчет за 2010г. по изпълнение на задачите, заложени в плана за действие към Общинската програма за опазване на околната среда.

 

Attachments:
Download this file (reshenie 693-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №692 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

           На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Продажба на използваеми ДМА чрез публичен търг с явно наддаване

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №691 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за изграждане на Бизнес инкубатор по ОП "Развитие на конкурентноспособността  на българската икономика", Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №690 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Одобрение на споразумение за прекратяване на договор за наем №23/09.02.2010 г., сключен със СНЦ "Бизнес център – Пещера", промяна на предназначение на имот – от частна в публична общинска собственост

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №689 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

        На Общинския съвет гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на гр. Пещера, с. Радилово и с. Капитан Димитриево на животновъди

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №688 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №730/27.05.2011г.

 

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на част от имот - публична общинска собственост – №004002 в местността "Студен дол", землище град Пещера на Сдружение "Ловно-рибарско дружество-Пещера"

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №687 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03. 2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Предоставяне на помещение – частна общинска собственост – Монолитен павилион №3 с полезна площ 18 кв.м. под наем - безвъзмездно

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №686 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

          На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2011 г., Протокол № 65,

 

ОТНОСНО: Поправка и допълнение на Решение №572/30.07.2010 г. за промяна на предназначение на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост

 

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 9 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069