Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2007-2011
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ №725 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Актуализация на пазарна цена за продажба на УПИ VІ – ОбНС - 1708 в кв.115 по плана на град Пещера, ведно с построената в него сграда

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №724 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05. 2011 г., Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект за изграждане на ЦНСТ по ОП "РР", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция "Социална инфраструктура", схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 "Подкрепа за деинституциона-лизация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"

 

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №723 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011 г. , Протокол № 68

 

ОТНОСНО: Разкриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ като делегирана от държавата дейност

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №722 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011 г. , Протокол № 68

 

ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2012 година

Attachments:
Download this file (722 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №721 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

     На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 27.05.2011 г. , Протокол № 68,

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.

Attachments:
Download this file (721PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №720 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

 

ОТНОСНО:Информация за работа с еврофондовете за периода февруари 2011- април 2011 година.

Attachments:
Download this file (720 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №719 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011г. , Протокол № 68

Относно: разглеждане информация за дейността на Общински културен дом за учебната 2010 – 2011 год.

Attachments:
Download this file (719 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №718 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП"Обредни дейности"

Attachments:
Download this file (718 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №717 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

ОТНОСНО:Отчет за дейността на „ОП Паркинги и пазари" за 2010г.

Attachments:
Download this file (717PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ №716 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

 

ОТНОСНО:Отчет за дейността на ОП"Чистота и ПОИ" за 2010г.

Attachments:
Download this file (716 PRILOJENIE.doc)716 PRILOJENIE.doc[ ]0 Kb
Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 6 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069