Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Решения Мандат 2007-2011
Решения ОбС 2007-2011
РЕШЕНИЕ № 755 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г.,

Протокол № 70

 

   Относно: Разрешаване одобряване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ с който незастроен терен с площ от 3.5кв.м. представляващ част от реализирана улица с о.т. 161-282 /публична общинска собственост/ се приобщава към УПИ I-Жилищно строителство и ОТЦ, в кв. 27 по плана на град Пещера /частна общинска собственост/.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 754 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет - гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Протокол № 70

 

   Относно:Допускане изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ с който да се обособи ново допълващо застрояване за два броя гаражи южно от четириетажна масивна стоманобетонна жилищна сграда находяща се в УПИ I-1281, кв. 88 по плана на град Пещера, източно от УПИ V-Търговия и услуги и северно и в съседство с УПИ IV-1282, в същия квартал в съответствие с представена скица – проект.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 753 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено 29.07.2011г., Протокол № 70

 

  Относно: Изменение на т.1 на Решение № 526/30.04.2011г. за цена за доставка на стопанска вода

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 752 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

 

   Общинският съвет като изслуша предложението на общински съветник Петър Пиринчиев на основание чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 751 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общинския съвет гр.Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011г., Потокол № 70

 

   ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на Трафопост в тротоарна площ, попадащ на улица "Михаил Такев", между о.т. 543 и 544-518 и улица "Дойранска епопея" между о.т. 543 и о.т. 519 в в кв. 115, по ПУП на град със застроена площ от 6 м2

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 750 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

 

   Относно: Предложение от РПК " Петър Велев" гр. Пещера с вх. № 30-300-6/ 11.07.2011г.

Общинският съвет след като изслуша докладната записка на кмета на Община Пещера, становището на ПК, във връзка с чл.33, ал.1 от ЗС и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 749 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 год., Протокол № 70

   ОТНОСНО:Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера за периода януари - юни 2011г.

Общинският съвет след като изслуша Отчета на Председателя на Общински съвет за дейността на съвета и неговите комисии,след станалите разисквания, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА

Attachments:
Download this file (predsedatel - O-t 2011.doc)predsedatel - O-t 2011.doc[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 748 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 29.07.2011 г., Протокол № 70

   Относно: приемане на отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет- гр. Пещера за периода януари 2011 – юни 2011 година

Attachments:
Download this file (prilojenie 748.doc)prilojenie 748.doc[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 747 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

  

  На Общински съвет Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г. , Протокол № 70

   ОТНОСНО: Промяна по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2011г.

 

Attachments:
Download this file (prilojenie 747.doc)prilojenie 747.doc[ ]0 Kb
Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 746 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2007-2011

   

     На Общински съвет гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.07.2011 г. , Протокол № 70

   ОТНОСНО: Приемане на плана и отчета на сборния бюджет на Община Пещера към 30.06.2011 година

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 3 от 79


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069