Вторник, 21 Мар 2023
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 positivessl trust seal md 167x42

    

 

РАЗДЕЛ АРХИВ     КОНКУРСИ 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание чл. 61,

ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

АРХИВ ИЗБОРИ

autobus BG Funded by theEE1

Logo TO

Izbor02042023
MDTEF Baner 
ec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name opak-opr 

 logo romact ban 2
agora 
iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 

 

 peristera  RI Logo  live streeming  YotubePeshtera

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

 О Б Я В А - ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Март 2023г. 17:18ч.

   Относно обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), чл. 59в, ал. 1, чл. 59г, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) и чл. 53б, ал. 1, ал. 15 и ал. 16 от Правилника за прилагане на ЗРВСРБ

   Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв.

   Информация по обявата, заповедта на министъра на отбраната на Република България, обявените длъжности, необходимите документи и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен – Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463

   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 28.04.2023 година.

Продължение...
 
Община Пещера подкрепя инициативата "Часът на Земята" 2023г Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Март 2023г. 14:09ч.

2023   

   За поредна година, Община Пещера ще участва в най-мащабната глобална природозащитна инициатива, създадена в подкрепа на планетата и на хората - Часът на Земята.

   На 25 март от 20:30 до 21:30 ч. WWF България призовава хората, бизнесите и институциите да изключат осветлението и да прекарат 60 минути в положителни за нашата планета дейности.

   Тази година, инициативата е в подкрепа на опазването на дивите животни в България. Акцент е възстановяването на местообитания на популации на важни за екосистемата видове.

 
Кампания за разделно събиране на ИУЕЕО Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Март 2023г. 14:02ч.

2170 кг. е количеството на разделно събраното излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО) от домакинствата в община Пещера в рамките на кампанията, проведена на територията на община Пещера през настоящия месец.

Кампанията за разделно събиране на ИУЕЕО е организирана от Община Пещера и „Елтехресурс“ АД - организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване.

Общинска администрация благодари на всички, които се включиха в кампанията!

Всеки пожелал да остави своя стар електрически уред дава принос за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини, чиста околна среда за нас и нашите деца.    

 
О Б Я В А - Програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 13 Март 2023г. 15:17ч.

О Б Я В А

Общинска администрация Пещера, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028 г.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Пещера има за цел да формулира и открои приоритетите и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии; да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява задълженията си и реализира правомощията си, делегирани ѝ от нормативните актове в областта на околната среда; да аргументира проектите на общината, предложени за финансиране от общински, национални и международни източници на финансиране; да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на приоритетните проблеми; да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за преодоляване на предизвикателствата в областта на околната среда.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Пещера за периода 2023-2028 г. ще бъде разработена на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

Общинската програма за опазване на околната среда ще бъде съобразена с нормативните разпоредби, основните стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, с наличните методически указания, както и приетите и действащите планове и програми, които са неразделна част от общинската ПООС.

За период от един месец от публикуване на настоящата обява всеки, който има виждания, препоръки и предложения, относно реализиране на екологичната политика в Община Пещера, може да ги изрази писмено на адрес:

обл. Пазарджик, 4550, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" №17 или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Румяна Мицекулева – специалист „Околна среда“

тел.: 0350/6-22-03; 6-22-08

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 09 Март 2023г. 16:53ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за социалните услуги и на основание чл.42, ал.3, т.3 от Наредбата за планирането на социалните услуги на 09 март 2023 г. от 14.00 часа, в Заседателната зала на Община Пещера, се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Пещера.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1.        Разглеждане и приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

2.         Разглеждане и приемане на Предложение за планиране на потребностите на Община Пещера от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

След станалите разисквания, в които активно участие взеха присъстващите членове на Съвета, документите бяха приети.

 
Покана за обществено обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 09 Март 2023г. 10:32ч.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТАВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за социалните услуги и на основание чл.42 от Наредбата за планирането на социалните услуги на 14 март 2023 г. от 17.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 ще се проведе представяне пред широката общественост на проект на Анализ на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и обществено обсъждане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, които да бъдат включени в Националната карта на социалните услуги.

Целта на обсъждането е да бъде чуто мнението, становището и предложението на максимално широк кръг от заинтересовани страни, във връзка с разработения анализ на потребности и предложението за планиране на социалните услуги.

Проектите на Анализа на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет са публикувани на интернет страницата на Община Пещера – www.peshtera.bg.

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!

С уважение,

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)

Кмет на Община Пещера

 
ОБЯВЛЕНИЕ - ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 08 Март 2023г. 14:39ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

/Приета с Решение №151 от 29.10.2004 г. на Общински съвет – Пещера, изм. и доп. с Решение №317/25.11.2021 г. на Общински съвет – Пещера/

М О Т И В И

към изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба за символиката и отличията на община Пещера

 

1. Причини, налагащи приемането на промени в подзаконовия нормативен акт:

С Решение №151/29.10.2004 г. на Общински съвет Пещера е приета Наредба за символиката и отличията на община Пещера. В наредбата до момента не е регламентиран редът за отличаване с ежегодни отличия за значими постижения в областта на образованието, културата, изкуството и журналистиката.

В община Пещера работят и творят хора, които имат съществени постижения в развитието на духовната сфера. Удостояване с отличие за такива постижения е заслужено уважение към труда им, израз на гордост от таланта и уменията им, награда за старанието и усилията им.

Награждаване в областта на образованието, културата, изкуството, спорта и журналистиката е важна и чувствителна тема за обществото. Регламентът за присъждане на ежегодни отличия е обективизиране на критериите за определяне на наградените.

2. Цели които се поставят:

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата цели:

Актуализиране и допълване на общинската наредба, даващо възможност за удостояване с отличия на заслужили граждани на община Пещера.

Да се отговори на създадените нагласи и желания сред местната общност, като се разшири списъка на почетните звания, символите и наградите на община Пещера.

Създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на образованието, изкуството, журналистиката и културата, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в тези сфери.

Постигане публичност и прозрачност на информацията.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Приемане на измененията ще доведе до осигуряване на допълнителни средства за финансиране. Промяната изисква допълнителни финансови средства и ще доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

- Привеждане на наредбата в съответствие със законовите разпоредби;

- Мотивиране на младите хора в общината да започнат работа в сферата на образованието, науката, журналистиката, културата, спорта;

- Стремеж към участие в различни конкурсни мероприятия и популяризиране името на община Пещера;

- Обществено признание на значимите постижения в областта на образованието, науката, културата, спорта, изкуството и журналистиката, дарителството

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Промяната в Наредбата е в съответствие с нормативната уредба в страната и не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.

Проектът е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. «Дойранска епопея» № 17, Община Пещера.

 
ОБЯВЛЕНИЕ - ПРОЕКТ ЗА ЗА ПРАВИЛНИК ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 08 Март 2023г. 14:37ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

ЗА ПРАВИЛНИК ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

/Приет с Решение №463/22.12.1998 г. на Общински съвет гр.Пещера, изменен и допълнен с Решение № 318/25.11.2021г. на Общински съвет-Пещера./

М О Т И В И

към изготвения Проект за ПРАВИЛНИК ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОТЛИЧИЯ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

1. Причини, налагащи приемането на нов подзаконов нормативен акт:

С Решение №463/22.12.1998 г. на Общински съвет Пещера е приет Правилник за удостояване със звание „Почетен гражданин на селище от община Пещера“

В Правилника за удостояване със звание „Почетен гражданин на селище от община Пещера“до момента не е регламентиран редът за отличаване с отличия, включително и ежегодни, за значими постижения в областта на образованието, науката, културата, изкуството и журналистиката, спорта и дарителството.

В община Пещера работят и творят хора, които имат съществени постижения в развитието на духовната сфера. Удостояване с отличие за подобни постижения е заслужено уважение към труда им, израз на гордост от таланта и уменията им, награда за старанието и усилията им.

Награждаване в областта на образованието, науката, културата, изкуството и журналистиката, спорта и дарителството е важна и чувствителна тема за обществото. Регламентът за присъждане на ежегодни отличия е обективизиране на критериите за определяне на наградените.

2. Цели които се поставят:

Проектът цели:

Актуализиране и допълване на правилника с предоставяне на възможност за удостояване с отличия на заслужили граждани на община Пещера.

Да се отговори на създадените нагласи и желания сред местната общност, като се разшири списъка на почетните звания, символите и наградите на община Пещера.

Създаване на условия и предпоставки за устойчиво развитие на образованието, науката, културата, изкуството и журналистиката, спорта и дарителството, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на образованието. Постигане публичност и прозрачност на информацията.

          3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Приемане на измененията ще доведе до осигуряване на допълнителни средства за финансиране. Промяната изисква допълнителни финансови средства и ще доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:

- Привеждане на правилника в съответствие със законовите разпоредби;

- Мотивиране на младите хора в общината да започнат работа в сферата на образованието;

- Стремеж към участие в различни конкурсни мероприятия и популяризиране името на община Пещера;

- Обществено признание на значимите постижения в областта на образованието, науката, културата, изкуството и журналистиката, спорта и дарителството.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Промяната в Правилника е в съответствие с нормативната уредба в страната и не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.

Проектът е съобразен с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. «Дойранска епопея» № 17, Община Пещера.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 02 Март 2023г. 10:48ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пещера съобщава, че стартира кампанията за набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Съгласно утвърдените от Общински съвет – Пещера, с Решение № 502 от 28.02.2023 година, протокол №51, Критерии за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. - 2024 г., в Община Пещера с предимство се ползват лицата, отговарящи на следните условия:

1. Лица и семейства, одобрени за подпомагане от Дирекция “Социално подпомагане” – Пещера, с целева помощ за отопление по Наредба №РД07/5 от 16.05.2008 г.;

2. Членове на клубовете на инвалида, диабетика, пенсионера, лицата в психично здраве и съюза на слепите на територията на община Пещера;

3. Лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, нечленуващи в съюза на слепите и горепосочените клубове, удостоверено с документи /с предимство се ползват лица с над 90% намалена работоспособност/.;

4. Лица в над пенсионна възраст /с предимство се ползват самотно живеещи лица над 70 годишна възраст/;

Разпределените, на утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян, количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба за жителите на гр. Пещера са както следва:

1. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/ – 1000 пространствени м3, които ще покрият нуждите на 250 домакинства от гр. Пещера;

2. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад – 4 000 пространствени м3, които ще покрият нуждите на 1000 домакинства от гр. Пещера.

Към 01.03.2023 г. записаните домакинства от гр. Пещера са, както следва:

1. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от стояща дървесина на корен /самодобив/ – 151 домакинства от гр. Пещера;

2. За закупуването на широколистни твърди дърва за огрев /бук, дъб и габър/ от склад – 1 020 домакинства от гр. Пещера, както следва:

2.1. Клуб на инвалида – 215 домакинства;

2.2. Сдружение „Вяра“ – 22 домакинства;

2.3. Съюз на слепите – 39 домакинства;

2.4. Сдружение „Диабет - Пещера“ – 136 домакинства;

2.5. Клуб на пенсионера – 188 домакинства;

2.6. Жители на гр. Пещера, записани в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Пещера – 420 домакинства.

Припомняме, че съгласно Критериите за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. - 2024 г.:

  • Всяко лице може да се запише веднъж за отоплителния сезон 2023 г. – 2024 г.;
  • Не се разрешава отпускане на дърва за огрев през отоплителен сезон 2023 г. -2024 г., на лица и семейства, които са добили такива по друг ред или се презапасяват;
  • При наличие на записани в списъците на съпрузи и роднини, живеещи в едно домакинство, отговарящи на критериите – дърва за отопление се отпускат само на един от членовете на семейството /домакинството/;
  • Дърва за огрев се отпускат, съгласно определените критерии, до изчерпване на количествата за добив и продажба на дърва за огрев по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“.

В тази връзка, Общинска администрация, приканва всички жители на гр. Пещера да проявят коректност и да подават заявление само от един член от домакинството, с цел осигуряване на дърва за огрев на всички нуждаещи се лица и семейства.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 02 Март 2023г. 10:48ч.

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. одобри проектното предложение на Община Пещера по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.

Проектът е насочен към укрепване на капацитета на Община Пещера за изпълнение на нейните правомощия и задължения по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ. В рамките на дейностите ще бъдат наети допълнителни служители, които ще изпълняват функции по административно обслужване на ползватели на услуги по цитираните закони, както и ще подпомагат цялостния процес по управление и координация на социалните услуги и механизма за лична помощ на местно равнище.

Проектът има за цел предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи в община Пещера.

Специфичните цели на проекта включват:

-           повишаване на компетенциите на 18 служители на общината, които са ангажирани в процесите на управление и наблюдение на социалните услуги и механизма за лична помощ;

-           повишаване на информираността на жителите на община Пещера относно възможностите за ползване на социални услуги и други форми на подкрепа в социалната сфера за лицата от уязвимите групи, както и възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Стойността на проекта е в размер на 77 175.97лв.

 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 28 Февруари 2023г. 14:45ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

От 01.03.2023 година в Община Пещера стартира кампания за набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев през отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа, в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17 до 31.03.2023 година.

Планира се доставката на дървата за огрев на населението да стартира на 01.04.2023 г. и да приключи до 01.11.2023 година.

В тази връзка Общински съвет – Пещера, със свое Решение № 502 от 28.02.2023 година, протокол №51, прие Критерии за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2023 г. - 2024 г.

Attachments:
Download this file (Kriterii.pdf)Критерии[ ]236 Kb
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 22 Февруари 2023г. 16:37ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2023 г. / ВТОРНИК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Документи за кандидатстване и информация по процедура - процедура за кандидатстване BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 20 Февруари 2023г. 14:20ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пещера информира, че е отворена процедура за кандидатстване BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.

Министерство на иновациите и растежа е структура за наблюдение и докладване по процедурата.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на микро-, малките и средните предприятие , малките дружества със средна пазарна капитализация  и дружествата със средна пазарна капитализация.

Срокове за кандидатстване

Начален срок:14.02.2023 г. 18:00 ч.

Краен срок:     15.05.2023 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация са достъпни на информационния сайт на Община Пещера, Условия за кандидаткстване и  Условия за изптълнение на ВЕИ , както и на Интернет адрес: ИСУН2020

Целия текст вижте в прикачения файл:

Attachments:
Download this file (Съобщение ВЕИ предприятия.pdf)СЪОБЩЕНИЕ[ ]429 Kb
 
Община Пещера публукува, Анализ на потребностите и Предложение за планиране на социални услуги, съгласно Заповед 829 от 12.12.2022г Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 16 Февруари 2023г. 15:56ч.

16.02.2023г.

 
Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.02.2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 16 Февруари 2023г. 15:29ч.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 16.02.2023 г.

Публикувано на :    16 февруари 2023г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 02 март         2023г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, гише № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. АРТ ЕНД БИЛД ЕООД

Гр.Самоков

жк Възраждане №3, ет.8

Данък МПС

АУЗД №013-1/

02.12.2022г.

ОРГАН ПО

ПРИХОДИТЕ       ………………………

Гл.експерт “МП”

                      /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 16.02.2023г.

Дата на сваляне :   02.03.2023г.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Февруари 2023г. 14:59ч.

Общинска администрация Пещера уведомява, че от 10.02.2023г. до 10.03.2023г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД (организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване).

Необходимо е всички желаещи – физически лица,  разполагащи с неработещи вече електроуреди (микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други) да се обадят на телефон 0800 14 100 (безплатно, без код за населено място) или на телефоните в Община Пещера: 0350/6-22-03; 6-22-08.

Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.

Обръщаме внимание, че ИУЕЕО ще се приема от домакинствата само в пълен комплект, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.

Община Пещера призовава  притежателите на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Февруари 2023г. 14:24ч.

   Уважаеми съграждани,

   Община Пещера се включва в подкрепата на нуждаещите се, пострадали от земетресението в Турция и Сирия.

   Пещера е символ на етническа толерантност, разбирателство и мир. Живели сме и продължаваме напред заедно в сговор, разбирателство и взаимопомощ.

   Близо до нас са прекършени човешки животи, съдби, надежди и вярвания. Близо до нас, имат нужда от човешка подкрепа, разбиране, отношение.

   Нека след тежкото земетресение се опитаме да помогнем, да дадем сила и вяра, че пострадалите не са останали сами, че загубените животи не са напразно пропилени, че човещината ще помогне да изправят кръст и полека, но сигурно ще поемат по пътя на живота!

   Нека бъдем човеци! Да подадем приятелска десница !

   Обръщам се с гореща молба и вяра в доброто у всеки, който има желание и възможност да помогне.

   Община Пещера ще даде възможност помощта ви да достигне до нуждаещите се. В момента са най-необходими следните неща:

   Списък на нужните средства (НЕИЗПОЛЗВАНИ) за доставка в земетръсната зона:

1. Ръкавици
2. Якета
3. Боти
4. Шапки
5. Детски якета и детски зимни дрехи
6. Газова печка
7. Препарати за почистване
8. Дамски превръзки
9. Варива
10. Легло
11. Одеяло
12. Външна батерия
13. Консерви
14. Бебешки пелени
15. Бебешки пюрета
16. Дъждобран
17. Ботуши

   Предоставените от вас помощи ще се събират в сградата на Домашния социален патронаж.

   От 8,30 до 16,00 часа, всеки работен ден, до понеделник – 13.02.2023 г.

   Информация и указания може да получите на тел.: 0350/6-22-03

   След комплектоване на помощите, те ще бъдат превозени и доставени до гр. Хасково, а оттам чрез сдружение „Толерантност“, предадени на нуждаещите се.

   С уважение,

   Йордан Младенов

   Кмет на Община Пещера

 
Справка за снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 01 Февруари 2023г. 12:05ч.

Справка за снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев за отоплителен сезон 2022/2023 г., закупили дърва в периода 01.01.2022 г. – 31.01.2023 г.:

Домакинства, които са закупилидърва в периода 01.01.2022 г. – 31.01.2023 г. гр. Пещера с. Радилово с. Капитан Димитриево
ОБЩО: 178 бр. 14 бр. 55 бр.

Към момента има заплатени дърва за огрев от 60 домакинства от гр. Пещера, на които предстои доставка на дървата.

.

.

ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПО СПИСЪЦИ ПРЕДСТАВЕНИ КЪМ 31.01.2023 г.:

Общо по списъци Общ брой домакинства от списък Домакинства, които са закупили дърва към 31.01.2022г.
гр. Пещера 2001 бр. 1 114 бр.
с. Радилово 336 бр.    237 бр.
с. Капитан Димитриево 200 бр.    165 бр.
ОБЩО: 2 537 бр. 1 516 бр.
 
Информационна среща Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 31 Януари 2023г. 08:28ч.

   По инициатива на Кмета на Община Пещера - г-н Йордан Младенов, се организира Информационна среща по

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО

ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.


  Целта на срещата е запознаване с възможностите за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.
  Срещата ще се състои на 03.02.2023 г. /петък/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.
  Канят се всички заинтересовани граждани, които желаят да кандидатстват по процедурата, включително и председателите на вече създадените Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 30 Януари 2023г. 08:53ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка , във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация с вх. № 24-03-5 от 26.01.2023г. от РИОСВ-Пазарджик, Община Пещера осигурява в 14-дневен срок, от публикуване на настоящото съобщение, обществен достъп до следното Рещение №ПК-02-ЕО/2023г.за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка .

           

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

30.01.2023г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069