Сряда, 24 Апр 2024
Решения ОбС 2023-2027
РЕШЕНИЕ № 78 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Приемане на поименен списък на съдебни заседатели за Районен съд -Пещера и съдебни заседатели за Окръжен съд –Пазарджик

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 77 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера за мандат 2023-2027г.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 76 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 75 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно:Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 74 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно:Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 73 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно:Предложение за изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера и одобряване на задание.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 72 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства с проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление в с. Радилово и с. Капитан Димитриево, община Пещера" по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2), Компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика", Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 71 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на ВКС ЕООД гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 70 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Поемане на дългосрочен кредит от финансова институция за нуждите на „ Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера

Продължение...
 
РЕШЕНИЕ № 69 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 27.03.2024 год., Протокол № 7

Относно: Създаване на 2 щатни бройки финансирани със средства от собствените приходи на Община Пещера, във функция 6 „'Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", група „А" „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство", дейност 604 „Осветление на улици и площади" към общинска администрация гр. Пещера.

Продължение...
 
« НачалоПредишна12345678СледващаКрай »

Страница 1 от 8


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069