Събота, 25 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG05FMOP001-5.001
BG05FMOP001-5.001

BG05FMOP001 5.001Изпълнен проект Печат Е-поща
Проекти - BG05FMOP001-5.001

   BG05FMOP001 5.001

   Община Пещера успешно приключи проект: „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Пещера“, финансиран от Фонд „Социална закрила“.

   Стойността на проекта е в размер на 48 000 лева, като 36 000 лева е финансирането от Фонд „Социална закрила”, а 12 000 лева е съфинансирането от Община Пещера.

   Закупен е нов неупотребяван лекотоварен автомобил Рено Експрес. Автомобилът ще се използва за доставка на храна по домовете за потребителите на Домашен социален патронаж от Пещера  и селата Радилово и Капитан Димитриево.

   С реализирането на дейностите по проекта се оптимизираха  условията на труд на работещите в ДСП. Осигури се по-бърза и навременна доставка на храната до домовете на потребителите, както и по-ефективна помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности.

 car

 

 
Стартиране на проект Печат Е-поща
Проекти - BG05FMOP001-5.001

   BG05FMOP001 5.001

 

Кметът на Община Пещера Йордан Младенов подписа договор за съвместна дейност с Фонд "Социална закрила", Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, за закупуване на нов неупотребяван лекотоворен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж.
   Общият бюджет на проектното предложение е в размер на 48 000 лв., с включен ДДС. Финансирането от страна на ФСЗ е на стойност 36 000 лв. с включен ДДС, Общината ще съфинансира сумата от 12 000 лв. с ДДС.

 
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069