Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG05SFPR002-2.001-0196-C01
BG05SFPR002-2.001-0196-C01

BG05SFPR002 2.001 0196 C01



СЪОБЩЕНИЕ-Пресконференция Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR002-2.001-0196-C01

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 На 21.09.2023г. Община Пещера ще проведе комуникационна проява – пресконференция във връзка с изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер на договора BG05SFPR002-2.001-0196-С01, за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0196-C01 „Грижа в дома в Община Пещера“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.


Събитието е с начален час 14.00 часа.


Място на провеждане - заседателна зала на Община Пещера, партер, ул.„Дойранска епопея“ № 17.

 

financed by eu

 
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR002-2.001-0196-C01


ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ


 
Пакет документи за кандидатстване Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR002-2.001-0196-C01

BG05SFPR002 2.001 0196 C01 

25.04.2023г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР


АВТОБИОГРАФИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 4


ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ ЛД - ПРИЛОЖЕНИЕ 5


ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - В WORD ФОРМАТПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - В WORD ФОРМАТ


 

 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR002-2.001-0196-C01

BG05SFPR002 2.001 0196 C01 

25.04.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

 
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЩЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „Грижа в дома в Община Пещера“ ЗА ПЕРИОД ОТ 13 МЕСЕЦА Печат Е-поща
Проекти - BG05SFPR002-2.001-0196-C01

BG05SFPR002 2.001 0196 C01 

 




ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069