Понеделник, 20 Май 2024
Вие сте тук: Начало Бюджет на Община Пещера Заповеди на Кмета във връзка с Бюджета
Заповеди на Кмета във връзка с Бюджета Печат Е-поща
Община Пещера - Бюджет

Заповед № 120/20.02.2012 г. Във връзка с чл. 28 от ЗОБ, § 48 ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 г., Решение № 805/04.11.2011 г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

 

Заповед № 80/31.01.2012 г. Във връзка с & 47ал. 2 и ал. 3, & 48 ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2012 г., чл. 38 и чл. 42 от Постановление № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., чл. 42 ал.1 от Закона за народната просвета и Решение № 805/04.11.2011 г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г. МЕЖДУ ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ВРБК НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ

 

 


 

Заповед № 112/24.02.2011 на кмета на Община Пещера

 

 Заповед №79/01.02.2010г. Във връзка с член 28 от ЗОБ и & 52 ал. 2 и ал. 3, & 53 ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2010 г., чл. 5, чл.8 от Постановление № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г., чл. 42 ал.1 от Закона за народната просвета и Решение №937 от 08.12.2009 г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА

 

 

 ЗАПОВЕД №912/30.12.2009г. Във връзка с член 28 от Закона за общинския бюджет, Решение №452/29.12.2009г. на Общински съвет – Пещера и на основание чл.44 ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069