Петък, 12 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Бюджет на Община Пещера ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 - ОТЧЕТ 2008
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 - ОТЧЕТ 2008 Печат Е-поща
Община Пещера - Бюджет


Заповед за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

Обяснителна записка към предложения проект на Бюджет на Община Пещера за 2009 година

Проект на разчет за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Пещера за 2009 г.

Проект на програмата за текущите ремонти на Община Пещера през 2009г.

Проект на приходите по бюджета на Община Пещера за 2009г.

Проект на разходите по функции по бюджета на Община Пещера за 2009г.

Информация за изпълнение на бюджета на Община Пещера към 31.12.2008 година

Отчет на приходите по бюджета на община Пещера към 31.12.2008 година

Справка за отчета на приходите по бюджета на община Пещера за 2008 година

Справка за отчет на бюджета на община Пещера - разходи по параграфи към 31.12.2008 година

Справка на касовия отчет на разходите по бюджета за 2008 на община Пещера към 31.12.2008 година

Отчет на извънбюджетните сметки и фондове на Община Пещера към 31.12.2008г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069