Четвъртък, 20 Яну 2022
Вие сте тук: Начало Кметове на кметства
Кметове на кметства Печат Е-поща

b.harizanov

Благой Харизанов

Кмет на с. Радилово

ул. Георги Ангелиев 41

тел.: 035562221

email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

   vladimir petrov

Владимир Петров

Кмет на с. Капитан Димитриево

ул. Георги Димитров 33

тел.: 035592327

email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

Функции на кмета на кметство

Кметът на район или кметство:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства.

Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.

На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069