Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Зам.кметове
Заместник кметове на Община Пещера Печат Е-поща
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Пещера, стая 16, ет.1

Електронна поща:

Приемен ден: всеки вторник от 14.30 часа до 17.00 часа

Заместник-кмет: териториално и селищно устройство, и общинска собственост, Общинско предприятие «Чистота и поддържане на общинската инфраструктура», Общинско предприятие «Паркинги и пазари», общинско търговско дружество «ВКС» ЕООД - Пещера, отбранителна и мобилизационна подготовка. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти.

 galabina karamitreva

ГЪЛЪБИНА КАРАМИТРЕВА

 

Община Пещера, стая 14, ет.1

Електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всяка сряда от 14.30 часа до 17.00 часа

Заместник-кмет: финанси и човешки ресурси, европейски фондове и обществени поръчки, МКБППМН, Общинско предприятие „Обредни дейности”, трудова заетост и подпомагане, Клубове на инвалида и Клуб на пенсионера), звено Крепост „Перистера”, координация с органите на полицията и съдебната система. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Община Пещера, стая 13, ет.1 

Електронна поща:

Приемен ден: всеки четвъртък от 14.30 часа до 17.00 часа

Заместник-кмет: образование, култура, младежки и социални дейности, програми за трудова заетост, социални услуги в общността (Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие), етнически и демографски въпроси,  спорт и туризъм, функция – здравеопазване. Ръководи, координира и контролира дейността на екипите за управление на проекти.
                                                                                              

                                              

 

 

 

Кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.

Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.

Кметът на общината и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината, съответно на кмета на района.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069