Понеделник, 24 Юни 2024
Дневен ред май 2024г. - 21.05.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по просвета, култура, спорт и туризъм - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 72/15.05.2024г Определяне на представител на Общинския съвет в Комисия за разглеждане на постъпили кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера –
Диана Балканджиева, Главен експерт „Образование".

Д-ОБС- 78/15.05.2024г.Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Руска Каврошилова, Директор на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069