Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало ЗАПОВЕД-№ 379 - ОТНОСНО: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАПОВЕД-№ 379 - ОТНОСНО: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали Печат Е-поща
Избори - Европейски парламент и народни представители 2024
Вторник, 07 Май 2024г. 13:05ч.

З А П О В Е Д

№ 379

Гр.Пещера 07.05.2024 г.

            Относно: Определяне на местата за поставяне на агитационни материали

            В изпълнение на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, Раздел ІІ, т.19 от Решение №3183-ЕП/НС29.04.2024 г. на ЦИК, на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

            1.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера, както следва:

            а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви;

            б) на билбордовете и др. места, определени за поставяне на рекламни материали.

            в) клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции.

            2.ЗАБРАНЯВАМ:

            2.1.Поставянето на агитационни материали на сгради и имоти – общинска собственост (административни сгради, училища, детски заведения, читалища, ЦПЛР-ОДК, музей и др.подобни.), както и на търговските щандове на ОП „Паркинги и пазари”.

            2.2.Поставянето на агитационни материали на сгради на общинските търговски дружества и общински предприятия, както и на обекти частна общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите (ползвателите); елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, автобусни спирки, пътни знаци, електрически стълбове, дървета и др. подобни.

            2.3.Използването на общински транспортни средства за предизборна агитация.

            3.Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др.под., които не са общинска собственост може да се извършва само след разрешение на собственика или управителя на имота.

            4.Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред до края на изборния ден.

            5. В срок до седем дни след изборния ден, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

            6.При неизпълнение на задължението за премахване на агитационен материал по чл.186, ал.3 от Изборния кодекс ще се търси административно-наказателна отговорност на лицето, което представлява партията или коалицията от партии, съгласно Изборния кодекс.

            7.Заповедта да се оповести публично чрез интернет страницата на Община Пещера.

            Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на кметства и на РИК - Пазарджик.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069