Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
ЗАПОВЕД 342 - Провеждане на консултации Печат Е-поща
Избори - Европейски парламент и народни представители 2024

З А П О В Е Д

№ 342

Гр.Пещера25.04.2024 г.

                                                                              

ОТНОСНО: Провеждане на консултации за назначаването на секционните

избирателни комисии в община Пещера за произвеждане на  

изборите за членове на Европейския парламент от Република

България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

В изпълнение на чл. 91, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, Решение № 3130-ЕП/НС/23.04.2024 г. на ЦИК и Решение № 25-ЕП/НС/24.04.2024 г. на РИК - Пазарджик, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

1.Насрочвам консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община Пещера на 29.04.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І редовен етаж).

            2.Приканвам към участие в консултациите представляващите (или упълномощени от тях лица) парламентарно представени партии и коалиции в 49-то Народно събрание: КП „ГЕРБ-СДС“, КП „Продължаваме промяната - Демократична България “, ПП „ДПС“, ПП „Възраждане“, КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, ПП „Има такъв народ“.

3.Участващите в консултациите представляващи партии и коалиции или упълномощени от тях лица да представят своите писмени предложения за съставите на СИК и всички останали документи, посочени в Изборния кодекс и изготвени в съответствие с Решение №3130-ЕП/НС/23.04.2024 г. на ЦИК.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Консултациите са публични.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на информационното табло и на интернет страницата на Община Пещера по реда на чл.91, ал.1 от Изборния кодекс.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069