Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
ЗАПОВЕД 293 - ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в община Пещера Печат Е-поща
Избори - Европейски парламент и народни представители 2024

З А П О В Е Д

№ 293

Гр.Пещера 15.04.2024 г.

           

            ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в община Пещера

за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент

от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Подписаният Йордан Стоянов Младенов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

1.ОБРАЗУВАМ двадесет и шест избирателни секции на територията на община Пещера, от които:

- в гр.Пещера – 23 избирателни секции;

- в с.Радилово – 2 избирателни секции;

- в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.

2.УТВЪРЖДАВАМ номерацията, обхвата и адреса на избирателните секции съгласно Приложение №1 и Приложение №2 на настоящата заповед.

3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на общодостъпно място на сградата на Общинска администрация гр.Пещера и на интернет страницата на Община Пещера.

4.Копие от заповедта да се изпрати на ТЗ „ГРАО” гр.Пазарджик и на РИК – Пазарджик.

5.Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на Област Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (pr1.pdf)Приложение 1[ ]205 Kb
Download this file (pr2.pdf)Приложение 2[ ]485 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069