Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало ЗАПОВЕД 293 - ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в община Пещера
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАПОВЕД 293 - ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в община Пещера Печат Е-поща
Избори - Европейски парламент и народни представители 2024
Понеделник, 15 Април 2024г. 16:31ч.

З А П О В Е Д

№ 293

Гр.Пещера 15.04.2024 г.

           

            ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции в община Пещера

за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент

от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Подписаният Йордан Стоянов Младенов – Кмет на Община Пещера, на основание чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

1.ОБРАЗУВАМ двадесет и шест избирателни секции на територията на община Пещера, от които:

- в гр.Пещера – 23 избирателни секции;

- в с.Радилово – 2 избирателни секции;

- в с. Капитан Димитриево – 1 избирателна секция.

2.УТВЪРЖДАВАМ номерацията, обхвата и адреса на избирателните секции съгласно Приложение №1 и Приложение №2 на настоящата заповед.

3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на общодостъпно място на сградата на Общинска администрация гр.Пещера и на интернет страницата на Община Пещера.

4.Копие от заповедта да се изпрати на ТЗ „ГРАО” гр.Пазарджик и на РИК – Пазарджик.

5.Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител на Област Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (pr1.pdf)Приложение 1[ ]205 Kb
Download this file (pr2.pdf)Приложение 2[ ]485 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069