Понеделник, 24 Юни 2024
Дневен ред април 2024г. - 18.04.2024 г. 17:30 ч. Печат Е-поща
ПК по просвета, култура, спорт и туризъм - ПРОЕКТИ НА ДНЕВНИ РЕДОВЕ НА КОМИСИЯТА

Д-ОБС- 59/08.04.2024г. Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността
на Народните читалища в Община Пещера през 2023 г.
Докладват: Председателите на читалищата

Д-ОБС- 66/15.04.2024г. Определяне на представител на Общинския съвет в Комисия за провеждане на процедура по избор на носители на отличия в областта на образованието, културата, науката, изкуството, журналистиката, по повод 24 май.

Докладва от името на Кмета на Община Пещера – Диана Балканджиева, главен експерт „Образование".

Д-ОБС- 72/15.04.2024г Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2023 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069