Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси О Б Я В А за свободно работно място
О Б Я В А за свободно работно място Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

22.12.202г.

О Б Я В А за свободно работно място

за длъжността – Главен специалист „Техническо обслужване в кметство“ към Община Пещера, с място на работа – кметство Радилово и кметство Капитан Димитриево.І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
1.1 Минимални изисквания
• Изисквана минимална степен на образование – средно – специално образование, от област – строителство и архитектура, с професионална квалификация-строителен техник.
• Професионален опит – две години.
1.2 Специфични изисквания
• Компютърна грамотност - офис пакет на Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook, Internet Windows

ІІ. Вид на договора: Трудов договор по чл.67, ал.1, т. 1, във връзка с чл.70 от Кодекса на труда, работно време – пълно, с продължителност – 8 часа на ден, при петдневна работна седмица.

III. Възнаграждение - основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).

ІІІ. Начин на кандидатстване – директно кандидатстване, по документи и CV.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069