Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало З А П О В Е Д № 742 - ОТНОСНО: Закриване на подвижна секционна избирателна комисия
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

З А П О В Е Д № 742 - ОТНОСНО: Закриване на подвижна секционна избирателна комисия Печат Е-поща
Избори - Местни избори 2023
Петък, 03 Ноември 2023г. 10:02ч.

З А П О В Е Д

№ 742

Гр.Пещера 03.11.2023 г.

           

           

ОТНОСНО: Закриване на подвижна секционна избирателна комисия

                        №132100024 във втори тур на изборите за кметове на кметства

                        в Община Пещера на 05.11.2023 г.

Със Заповед № 685/16.10.2023 г., изменена със Заповед №710/24.10.2023 г. на Кмета на Община Пещера е образувана подвижна секционна избирателна комисия №132100024 с териториален обхват гр.Пещера, с. Радилово и с.Капитан Димитриево. С Писмо изх.№МИ-1263/02.11.2023 г. на Централна избирателна комисия, с вх.№24-31-27/03.11.2023 г. в Община Пещера са дадени указания, че в случаите в които ПСИК включва избиратели от няколко населени места и за някои от тях няма да се произвежда избор на втори тур, поради което броят на избирателите, които имат право да гласуват на втори тур е под десет, ПСИК следва да бъде закрита.

На 05.11.2023 г. В община Пещера ще се проведе втори тур на изборите за кметове на кметства в с.Радилово и с. Капитан Димитриево. От извършената проверка се установи, че броя на избирателите, които имат право да гласуват на втори тур в с. Радилово са 4, а в с. Капитан Димитриево е 1.

В предвид гореизнесеното и в изпълнение на указанията на ЦИК, на основание чл.8 и чл.90 от Изборния кодекс, и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ:

ЗАКРИВАМ подвижна секционна избирателна комисия №132100024 поради обстоятелството, че броят на избирателите, които имат право да гласуват на втори тур в с.Радилово и с.Капитан Димитриево е под десет.

2.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера.

 3.Копие от заповедта да се изпрати на ОИК - Пещера.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

СТЕФАН ИВАНЧЕВ/П/

ВрИД Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069