Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 sabor jpg

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

 

MDTautobus.pngiLoveBulgaria logo1TiReshavash.png
 peristera RI_Logo.jpg   live_streeming.png  YotubePeshtera.jpg
 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 06 Октомври 2023г. 07:50ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 09.10.2023г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Кметство с. Радилово и Кмет на Кметство с. Капитан Димитриево, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 20223г.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

С уважение,

                                                   Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
                                                   Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069