Петък, 08 Дек 2023
Вие сте тук: Начало ОБЯВЛЕНИЕ-изработването на подробен устройствен план
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera positivessl trust seal md 167x42
 
 inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 BG16RFOP001 8.006 small
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ОБЯВЛЕНИЕ-изработването на подробен устройствен план Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 07 Август 2023г. 11:30ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера на основание чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ обявява:

Със Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик се разрешава изработването на подробен устройствен план, а именно:

Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 Кv“, за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с. Радилово към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща п/ст 220 Кv „Алеко“, по Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик

и се одобрява техническо задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект подробен устройствен план:

-         Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 Кv“, за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с. Радилово към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща п/ст 220 Кv „Алеко“, по Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик.

На основание чл. 124б, ал. 4 Заповедите по реда на чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

Attachments:
Download this file (obqvlenie OUP.pdf)Обявление[ ]223 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069