Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 56277.3.1576 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е


   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 324/12.05.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на отреждането на УПИ IIІ-011049, 011050, За производствена дейност – газификация и когенерация на биомаса /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1576 по КККР на гр. Пещера/ и УПИ VІI-011051, За производствена дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.3.397 по КККР на гр. Пещера/ в УПИ IІІ-3.1576, За газификация и когенерация на биомаса и съхранение на ел. енергия от ВЕИ и УПИ VІI-3.397, За производство и съхранение на ел. енергия от ВЕИ, местност “Лагера“, гр. Пещера.
   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр. Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069