Понеделник, 24 Юни 2024
Вие сте тук: Начало
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци Печат Е-поща
Избори - Парламентарни избори 2023

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 2 април 2023 г.

чл.39, ал.1 ИК)

Област ПАЗАРДЖИК                        Община ПЕЩЕРА

      


 

секция № 001                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

        

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АСЕН                         НИКИФОРОВ                     МАТЕВ

                   ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                       МИРЧЕВ

                     ЗОЯ                           ТРЕНДАФИЛОВА                 МИРЧЕВА

                     КАМЕН                         ТОДОРОВ                      МАСЛИЕВ


 

         секция № 002                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

        

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ТОДОР                         ИВАНОВ                       КИРОВ

                   ФАТМА                         ИСМАИЛ                       ЧАКЪР


         секция № 003                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                    ВЕСЕЛА                       АНТОВА                       СЛАВОВА

                     ВЕСЕЛИН                       ВЛАДОВ                       КОЛАРОВ

                     РОСИЦА                       КОНСТАНТИНОВА                 МИРАЗЧИЕВА

                      САЛИХ                         РЕДЖЕП                       КАРАМУСТАФА


         секция № 004                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ЙОРДАН                       ВАСИЛЕВ                       ПЕЙКОВСКИ

                     КЕМАЛ                         ГЮЛЕРМАНОВ                   САХАТЧИЕВ

                     КОСТАДИНКА                   ПЕТРОВА                      КИРЯКЕВА


         секция № 006                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АРИФ                         ЮСМЕН                         ЗУРНАДЖИ

                      АСЕН                         ЕМИЛОВ                       ТОПАЛОВ

                     МИЛЕНА                       ГЕОРГИЕВА                     ИБИШЕВА

                     РОЗА                         АНГЕЛОВА                     ПЕНЧЕВА


         секция № 007                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     БАХРИЕ                       ЮСЕИН                         ДУПАИЛ

                     ВЕДАТ                        МУСТАФА                       ДУПАИЛ

                     ВЛАДИМИР                     ЗДРАВКОВ                     ЗДРАВЧЕВ

                     КАДИР ЕФЕ                                                   ЙОЗТЮРК

                     МАРИЯ                        ХРИСТОВА                     АТАНАСОВА

                     ЮЛИАНА                       СЛАВОВА                       ЧАУШЕВА


         секция № 008                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ГАЛИП                         ИСМЕТ                         ХАДЖИМУСТАФА

                     ГЕОРГИ                       АНДОНОВ                       КОМБУЯНОВ

                    ГЮЛШЕН                       ДЖЕМАЛИ                       ЕМИНОВА

                     ДЖЕНГИЗ                       ФЕРХАТ                       АЛИОГЛУ

                     ЗЕЙНЕБ                       МУСТАФА                       ХАДЖИ

                   МЕТИН                         САФЕТОВ                       ЕМИНОВ

                     НЕШЕЛ                         МУСТАФОВА                     ШИНИКАРОВА

                     РЕМЗИЕ                       АЛИ                          ДЖАН

                     САФИЕ                         ДЖЕЛИЛОВА                     ГЕНОВА

                     СЕЛИН                                                       КУРТУЛМУШ

                     СЮЗАН                         МУЗАФЕР                      ХАДЖИМУСТАФА


         секция № 009                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ВАСВИ                         АЛИ                           ШИНИКАР

                     ГЕОРГИ                       НИКОЛОВ                       ГЕОРГИЕВ

                     ГЕОРГИ                       ПЕТРОВ                       НЕНКОВ

                     ИВАН                         НИКОЛОВ                      НИКОЛОВ

                     ИЛКО                         ДИМИТРОВ                     ТАКЕВ

                     КОСТАДИН                     ДИМИТРОВ                     МАНДРАДЖИЕВ

                     МАРИАНА                       ДУХОВА                      СЕМЕРДЖИЕВА

                     МАРИЯ                         ВАСИЛЕВА                     ПРИКУМОВА-ПАНЧОВА

                     СЕВДЖАН                       ГАЛИП                         ДУПАИЛ

                     СТАНИСЛАВА                    РУСКОВА                       НИКОЛОВА

                     ТАТЯНА                       ГЕОРГИЕВА                     НЕНКОВА

                     ФЕРИДЕ                       ЮСУФОВА                       МАКСУДОВА


         секция № 010                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АДАМС                         СУЛЕЙМАН                     ДЖАКБЕСИЕ

                     БОРИС                        БИСЕРОВ                       МУЛЕТАРОВ

                     ВАЛЕНТИНА                     ИСАЕВА                       ДЖЕВИЗОВА

                     ДАНИЕЛА                       МИТКОВА                       ТОПЧИЕВА

                     ИВАН                         ВАСИЛЕВ                       ВЕЛКОВ

                     КЕРАЦА                       ГЕОРГИЕВА                     ФОЛЕВА

                     РУМЕН                         ШИБИЛОВ                       ДЖЕВИЗОВ

                     СПАС                         ЩЕРЕВ                         ТОПЧИЕВ


         секция № 011                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ИСМЕТ                        ГАЛИП                         ХАДЖИМУСТАФА

                     КРУМ                         ДИМИТРОВ                     КАРАМИТЕВ

                     МАРИАНА                       АТАНАСОВА                     ДИМИТРОВА

                    НАТАЛИЯ                       МАРТИНОВА                     ЮРУКОВА

                     СТАНИСЛАВ                     САШЕВ                         ГАТЕВ

                     ФАИК                         РЕСМИ                         КАХРАМАН


         секция № 012                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ВАСИЛКА                       ДАВИДОВА                     ЗЛАТЕВА

                     ДАЯНА                        СТОЯНОВА                     КУЗМАНОВА

                     ДЖАМАЛИ                       МУСОВ                         ЧАЛИЕВ

                     ЙЕШИМ                         НЕДЖМЕТИН                     БЕДЕЛОГЛУ

                     МАРИЯ                         КОСТАДИНОВА                   НИЧЕВА-УИКЛЪНД

                     МУСА                         ДЖАМАЛИЕВ                     ЧАЛИЕВ

                     НИКОЛАЙ                       ДИМИТРОВ                     ГЛУШКОВ

                      РАМИЗ                         НЕДЖМЕТИН                     ДУПАИЛ

                     СВЕТОСЛАВ                     ЖИВКОВ                       СОТИРОВ

                     СЛАВИ                         КАРАМФИЛОВ                   УЗУНОВ

                     ТОДОР                         СВИЛЕНОВ                     КАНДЕВ

                     ФАТМА                         АХМЕД                         ДУПАИЛ


         секция № 013                           кметство ...........     населено място ...............

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АСЕН                         ИВАНОВ                       МАДИН

                     ГЕОРГИ                        ЕНЧЕВ                         МАЛИНОВ

                     ЖЕЧКА                         КОСТАДИНОВА                   ТРИФОНОВА

                     КАТЕРИНА                     ПЛАМЕНОВА                     ЛОВЧИНОВА

                     КИНА                         НИКОЛОВА                     АНГЕЛОВА

                     РОСЕН                         АНАНИЕВ                       МИТРЕВ

                     РОСИЦА                       АЛЕКСИЕВА                     МИТРЕВА

                      ТОДОР                         ГЕОРГИЕВ                     АНГЕЛОВ


         секция № 014                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      АКСЕНИЯ                       ИВАНОВА                       КУМАНОВА-ЛУЛОВА

                     АТАНАС                       ЙОРДАНОВ                     ВАНКОВ

                     ГЕОРГИ                       ИВАНОВ                       ПАВЛОВ

                     ГРОЗДАН                       БОРИСОВ                       УШЕВ

                     НИКОЛАЙ                       ИВАНОВ                       ЦОНЕВ


         секция № 015                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АНАСТАСИЯ                     НИКОЛОВА                     ВЕЛЕВА

                     АНГЕЛИНА                     ИВАНОВА                       МАНУШЕВА

                     БОРИСЛАВ                     КРУМОВ                       ПОПОВ

                     ВЕНЦИСЛАВ                     ЛИДИЕВ                       ВЛАХОВ

                     ЙОРДАН                       ГЕОРГИЕВ                     СТОЙНОВ

                    ЙОРДАН                       ДИМИТРОВ                     ИВАНОВ

                     НИНА                         ГЕОРГИЕВА                     ИГНАТОВА

                     ХРИСТО                       ДИМИТРОВ                     БАЛКАНДЖИЕВ


         секция № 016                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АЙТЕН                         МЮМЮН                         ОСМАН

                   АЛЕКСАНДРА                   ИЛИЕВА                       ФАРНСУЪРТ

                     ФИКРЕТ                       ФИКРИ                         ОСМАН


         секция № 017                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                       ГАРАБИТОВ

                     ГЕОРГИ                       ПЕТРОВ                       ЖИЛЕВ

                     ДИМИТЪР                       ГЕОРГИЕВ                     ЖИЛЕВ

                     ИВАН                         ЗДРАВКОВ                     ДЖУРКОВ

                    МАРГАРИТА                     ВЕСЕЛИНОВА                   АРНАУДОВА

                     ТЕОДОР                       ДИМИТРОВ                     БОЙКОВ

                     ХАТИДЖЕ                                                     ЮКСЕЛ


         секция № 018                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АНГЕЛ                         ТОДОРОВ                       КЕРЕНЧЕВ

                     ГЕОРГИ                        ЛАЗАРОВ                       ПЕХЛЬОВ

                     ДИМИТЪР                       ГЕОРГИЕВ                     СТОИЛОВ

                     ЕВГЕНИ                       АТАНАСОВ                     УЧКУНОВ

                      МАРГАРИТА                     СПАСОВА                       МАРОВА


         секция № 019                          населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     БОРИС                         ПАВЛОВ                       МИЛОВ

                     БЮЛЕНТ                       АСАН                         ШЕХ

                     ВЕНЕТА                       ЧАВДАРОВА                     СТЕФАНОВА

                     ДИАНА                         ГЕОРГИЕВА                     КОЛАНЕВА

                     ДИМИТЪР                       НЕЙЧЕВ                       КОЛАНЕВ

                     ЖИВКА                        АНГЕЛОВА                     МИЛОВА

                     ИВАН                         ПЕТРОВ                       СПАСОВ

                     КАТЕРИНА                     ИЛИЕВА                       КАЛЪЧЕВА

                     НЕЛИ                         БОРИСОВА                     МИЛОВА

                     СЕРГЕЙ                       СЕРГЕЕВ                       СТЕФАНОВ


         секция № 020                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АЛЕКСАНДЪР                   ДИМИТРОВ                     СТАНЧЕВ

                     БОРИСЛАВ                     ДИМИТРОВ                     МИХАЙЛОВ

                     ВАСИЛКА                      ГЕОРГИЕВА                     ВАЧКОВА

                     ДИМИТЪР                       ЙОРДАНОВ                     СТАМЕНОВ

                     ДИМИТЪР                       СПАСОВ                       ФИЛИПОВ

                     ЙОРДАНКА                     ИЛИЕВА                       ПЕНЧЕВА

                     ЛЮБА                         ДИМИТРОВА                     СТАМЕНОВА

                     РАЙНА                         ЙОРДАНОВА                     СТОЕНЧЕВА

                    САШКА                         АТАНАСОВА                     СТАМЕНОВА


         секция № 021                          населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АЛЕКСАНДЪР                   КАЛИНОВ                       ФИЛИПОВ

                     АНАСТАСИЯ                     ВАСИЛЕВА                     ПЕТРОВА

                     ВЕНЕТА                      ГРИГОРОВА                     ФИДАНОВА

                     ГЕОРГИ                       ЖЕЛЯЗКОВ                     ПЕТРОВ

                     ЕВГЕНИЙ                       ГАНЧЕВ                       САХАТЧИЕВ

                     ЕВГЕНИЯ                      ДИМИТРОВА                     КЪТЕВА

                     ЙОРДАН                       ПЕТКОВ                       КЪТЕВ

                     КАДРИЕ                       АХМЕД                         ЮМЕТ

                     КАЛИН                         АТАНАСОВ                     ИВАНОВ

                     ЛАЗАРИНКА                     ГЕОРГИЕВА                     ВЪЛЧАНОВА

                     ЛАТИН                         ДЕМИРОВ                       ПАШОВ

                      НЕВЕНКА                       НИКОЛОВА                     ВЛАСЕВА

                     ПЕТЪР                         АНГЕЛОВ                       КЪРПАЧЕВ

                     СВЕТЛА                       ГЕОРГИЕВА                     ВЕЛКОВА

                     СТОЯНКА                       ПЕТРОВА                       УРИЛОВА

                     ТОДОРА                       ДИМИТРОВА                     ЩЪРБЕВА


         секция № 022                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ДЖОШКУН                       ИСМЕТ                         ХАДЖИАЛИ

                     ИСМЕТ                         НИЯЗИ                        ХАДЖИАЛИ

                     ЙОРДАН                       ВАСИЛЕВ                       БАТАКЛИЕВ

                     МАРУДА                       САВОВА                       БАЛАБАНОВА

                     МЕЛИХА                      МУЗАФЕР                       ХАДЖИАЛИ

                     МУЗАФЕР                       ИСМЕТ                         ХАДЖИАЛИ

                     НАФИЕ                         ВАСВИ                         КАМБЕР

                     НИЯЗИ                         ИСМЕТ                         ХАДЖИАЛИ

                     ПЕТЪР                         ЙОРДАНОВ                     ВЕЛЕВ

                     СТЕФАНА                       ЙОРДАНОВА                     ТОМОВА

                      ТОДОРКА                       СТОЯНОВА                     ДЪБОВА

                     ХРИСТО                       ВАСИЛЕВ                       ГЕНОВ

                     ЯНКО                         АНГЕЛОВ                       ЩЪРБЕВ


         секция № 023                           населено място ГР.ПЕЩЕРА

                                            Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     АСЕН                         РАШКОВ                       ЧЕРВАРОВ

                     ГАНЧО                         АСЕНОВ                       ГАНЧЕВ

                     ПЛАМЕН                       ВАЛЕНТИНОВ                   ШИШКОВ

                     РУМЕН                         КАМЕНОВ                      ЯНКОВ


         секция № 026                           кметство ...........     населено място С.РАДИЛОВО

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                      КАТЕРИНА                     ГЕОРГИЕВА                     МИНДОВА

                     МАРИЯ                         АНГЕЛОВА                     МИЛОВА

                     ПЕТРАНА                       МИТОВА                       СОТИРОВА


         секция № 027                           кметство ...........     населено място С.РАДИЛОВО

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ГЕОРГИ                       АНГЕЛОВ                      ЕРМИЕВ

                     ГЕРГАНА                       ЙОРДАНОВА                     ЙОВОВА

                     КРАСИМИР                     ТОДОРОВ                       БОЖУРИН

                     ЛЮБОМИР                       ИВАНОВ                        ВАЧКОВ

                     СТЕФАН                       ГЕОРГИЕВ                     ПУНКОВ


         секция № 028                           кметство ...........     населено място С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО

                                           Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                     ЕМИЛ                         ДИМИТРОВ                     ЛАЗАРОВ

                     ИВАН                         ПАВЛОВ                       ИЛИНЧЕВ

                     ИЛИАН                         ХРИСТОСКОВ                  ДИМИТРОВ

                     СТОЙЧО                       СТОЯНОВ                       ИГНАТОВ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069